Onstag 18/10 2017  

 

I dag jobbade vi med gravitation, jämvikt och friktion. När vi jobbade med gravitation släppte vi saker från kleter ställningen för att se vad som landa först. När vi jobbade med jämvikt använde vi gungbrädor för att kunna väga saker. När vi jobbade med friktion Så var vi på rutschkanan.

Av Victor och Arvid.