I onsdags

Vi jordä  en lek. Vi skule springa till norr  och vester och söder och öster det var kul .

och jete bra.

Vi drog lappar. På lapparna stog de olika mateupjiftter.

Av Tindra och Edvin